Bestuursleden gezocht

02 maart 2017
Paul_227_131

Het bestuur van Vitiligo.nl zoekt versterking. Ondanks de recente benoeming van enkele nieuwe bestuursleden, zijn er nog vacatures voor een vrijwilligerscoördinator en een bestuurslid communicatie.

De vijf zittende bestuursleden zijn Paul Monteiro (voorzitter) (foto), Ed Halmans (penningmeester), Jeannette Riethorst (secretaris), Raymond de Bruin en Onno Hafkamp. Raymond de Bruin houdt zich als bestuurslid bezig met moderne media en digitale strategie. Later dit jaar, op de ledendag in oktober, zal hij hier meer over vertellen. Onno Hafkamp is het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ict-ondersteuning van Vitiligo.nl. Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar in Utrecht.

De functies
Sinds het vertrek van Annelies Goedbloed uit het bestuur is er een vacature voor een vrijwilligerscoördinator. Dit bestuurslid houdt zich bezig met het vrijwilligersbeleid van de vereniging. Dat houdt in: het werven, selecteren en begeleiden van nieuwe vrijwilligers, het onderhouden van de contacten met vrijwilligers en het coördineren van de inzet bij activiteiten zoals de ledendag. Het is een mooie functie voor iemand die graag met mensen omgaat: je bent echt een ‘peoplemanager’.

Daarnaast is er plaats voor een bestuurslid dat zich wil richten op communicatie. Vitiligo.nl beheert diverse communicatiekanalen. Denk aan het magazine Spotlight, de Facebook-pagina en de Facebook-groep, Twitter, Instagram, e-mailnieuwsbrieven en direct mailings. Het bestuurslid communicatie houdt zich bezig met de totale communicatiestrategie.

Draag een steentje bij!
In beide gevallen gaat het om onbezoldigd vrijwilligerswerk. Het bestuur biedt wel een onkostenvergoeding en eventueel een cursus aan. Zin om een steentje bij te dragen aan Vitiligo.nl? Tijd om zes keer per jaar bij de bestuursvergaderingen te zijn en mee te denken over het beleid van de vereniging? Meld je dan aan bij voorzitter Paul Monteiro, door hem een mailtje te sturen op het adres voorzitter@vitiligo.nl.

(Foto: Erald van der Aa, Breda)

Comments are closed.