Contact

Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP)

Postbus 87956

2508 DJ  Den Haag

Rekeningnummer: NL49RABO 0155735195
(BIC code is RABONL2U)

KvK nummer: 40536823

E info@vitiligo.nl

Volg ons ook op Twitter of op Facebook

Subsidie wordt ontvangen van het ministerie van VWS, CIBG.