Actuele vacatures (vrijwillig)

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen om de vereniging in de komende jaren uit te bouwen tot dé autoriteit op het gebied van vitiligo. Je bepaalt zelf, in goed overleg, hoeveel uur je als vrijwilliger wilt besteden. En voor alle functies geldt: vele handen maken licht werk!

Acquisiteur advertenties Spotlight!

Momenteel staan er geen advertenties in Spotlight! Maar als gevolg van de gewijzigde subsidieregeling zullen er ook (neven) inkomsten moeten komen. Hoeveel uur deze functie kost, is nu nog lastig in te schatten. De vrijwilliger dient in nauwe samenspraak met het bestuur te zorgen voor relevante advertenties. Bij deze functie horen ook contractbesprekingen en tariefbepalingen.

Een leuke uitdaging voor iemand die dit in zijn huidige werk ook doet, of in het verleden heeft gedaan. Of voor een student in de richting reclame/marketing of commerciële economie. De acquisiteur neemt het voortouw in het contact richting potentiële adverteerders. En ziet kansen die anderen niet zien.

Reageer direct, en word onze nieuwe acquisiteur.

Leden werven

Het uitbouwen van het ledenaantal van de LVVP is van levensbelang voor de vereniging. Hoe meer leden de LVVP heeft, hoe krachtiger het geluid dat we kunnen laten horen namens vitiligopatiënten. Er is nog veel onderzoek nodig en een actieve patiëntenvereniging kan dat ondersteunen. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij het telefonisch werven van nieuwe leden. Het volgen van een cursus hiervoor behoort tot de mogelijkheden.

Reageer direct, en help ons met het werven van nieuwe leden.