Vergoedingen zorgverzekering

De NPCF lijst van zorgverzekeraars die wel en niet het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden vind je op Vergoeding lidmaatschap Patientenvereniging 2013.

De LVVP is via Huidpatienten Nederland lid van de NPCF en de CG-raad.

Stuur een kopie van de betaling mee als bewijs van lidmaatschap.