Voorwaarden en privacy

  • Voorwaarden

    Het gebruik van de website van LVVP is onderworpen aan voorwaarden.

    Lees meer

  • Privacy

    LVVP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

    Lees meer