Vrijwilliger voor advertenties Spotlight!

Vitiligo.nl zoekt een vrijwilliger die wil helpen met het verkopen van advertenties voor het ledenmagazine Spotlight!

Tot nu toe heeft het blad maar één advertentie (op de achterpagina), maar zeker nu het blad van 20 naar 24 pagina’s is gegaan (sinds december 2017), is er ruimte voor meer adverteerders. Tegelijkertijd kan dit blad een interessant medium zijn voor organisaties die zich richten op mensen met huidaandoeningen en/of vitiligo. Die advertenties kunnen interessant zijn voor onze leden en ten slotte kan Vitiligo.nl op deze manier waardevolle extra inkomsten genereren. Zo kan de contributie laag blijven.

Dit houdt het vrijwilligerswerk in
Het acquisitiewerk houdt in dat er gericht potentiële adverteerders worden benaderd om de verschillende opties voor adverteren onder de aandacht te brengen. Dat wordt gedaan in nauw contact met het bestuur en de redactie. Zij kennen eventuele adverteerders, maar ook de regels voor het adverteren en de tarieven. Bent u of kent u iemand die het in zich heeft om advertenties te verkopen en hier regelmatig een paar uurtjes voor over heeft? Stuur dan een mailtje aan onze vrijwilligerscoördinator Ineke Molenaar, via ineke@vitiligo.nl. Zij kan je nader informeren. Hiermee kun je Vitiligo.nl een enorm plezier doen, en andersom kan het vrijwilligerswerk ook voor jou persoonlijk wat opleveren. Lees het artikel dat hierover in de laatste Spotlight! stond.

 

Belangrijke vitiligoconferentie in Parijs

Belangrijke vitiligoconferentie in Parijs

Namens Vitiligo.nl gaat voorzitter Paul Monteiro op 5 en 6 april naar een grote internationale conferentie over vitiligo in Parijs: VIPOC 2018. Hier komen vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen samen met  dermatologen en onderzoekers uit de hele wereld. VIPOC staat voor Vitiligo International Patient Organizations Conference.

Op deze conferentie spreken de uitgenodigde specialisten met de patiëntenverenigingen over de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar en behandeling van vitiligo en verbetering van de patiëntenzorg. De deelnemers zullen ook samen zoeken naar mogelijkheden om internationaal de aandacht voor vitiligo te vergroten, zodat er meer fondsen beschikbaar komen voor onderzoek. De patiëntenverenigingen willen gezamenlijk een sterk geluid laten horen: ‘Think global, to better act local’.

De deelnemende verenigingen komen uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Australië, India, Marokko, Frankrijk, Nederland en Italië. Onder de vele dermatologen die lezingen en workshops verzorgen, zijn vanuit Nederland dermatoloog Marcel Bekkenk en uit Vlaanderen dermatoloog en onderzoeker Nanja van Geel. Het is de bedoeling dat de huidaandoening vitiligo, en de grote impact ervan op patiënten, door deze twee dagen internationaal op de kaart wordt gezet.

Meer informatie over de deelnemers en het programma van de VIPOC

Spotlight! nr 2 2017: Vitiligo en vitamine D en B12

Spotlight! nr 2 2017: Vitiligo en vitamine D en B12

Is er verband tussen vitiligo en een tekort aan vitamine D en B12? Regelmatig duiken hierover verhalen en goedbedoelde adviezen op. Hoe het écht zit, lees je in dit nummer van Spotlight!

De conclusie is in elk geval dat er geen relatie lijkt te bestaan tussen verlaagde vitaminewaarden en vitiligo. Ook staat wel vast dat een laag vitamine D-gehalte niet leidt tot vitiligo, maar andersom kán dat wel het geval zijn. Want vitamine D wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht, terwijl mensen met grote vitiligovlekken nogal eens uit de zon blijven uit angst voor verbranden. Toch naar buiten gaan, is dus het devies. Dat hoeft niet lang, want hoe lichter de huid, hoe sneller die vitamine D uit zonlicht vormt. Het hoofdartikel in deze Spotlight! gaat er dieper op in, en bespreekt ook de klachten die horen bij een vitamine B12-tekort.

Verder in dit nummer
Verder in dit nummer de rubriek Mijn moment, met Evianne Dienske (12) uit Santpoort-Noord, die ook op de cover staat. Zij vertelt over het moment dat ze voor het eerst naar de brugklas ging en hoe onzeker ze was over haar vitiligovlekken. Maar dat liep goed af! Ook een aantal ouders van ‘brugpiepers’ blikt terug op dat speciale moment van hun zoon of dochter. In de rubriek De vlekken van... lezen we het verhaal van Yme Pasma (51), en Margriet  Ynema (39) uit Groningen vertelt haar eigen verhaal, waarin ze ontdekt dat ze een vitamine B12-tekort heeft.

Download hier de pdf van Spotlight! nr 2 van 2017.

Nieuw scoresysteem vitiligo in ontwikkeling

Nieuw scoresysteem vitiligo in ontwikkeling

Dermatologen werken internationaal samen aan de ontwikkeling van een nieuw scoresysteem voor een objectieve vaststelling van de mate van pigmentverlies bij vitiligo. Doel is een meetinstrument te maken dat over de hele wereld op dezelfde manier wordt ingezet en een betrouwbare en correcte beoordeling van vitiligo oplevert.

Een van de dermatologen die hiermee bezig is, is professor Nanja van Geel van het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij was in oktober 2017 aanwezig op de ledendag van Vitiligo.nl en legde daar toen al uit waar het om ging. ‘Het is tot nu toe zo dat dermatologen vitiligo op verschillende manieren meten, beoordelen en behandelen’, zei ze. ‘We willen daar internationale consensus over bereiken’. De aanwezigen op de ledendag werd gevraagd een scoreformulier en vragenlijst in te vullen. Deze enquêteformulieren worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het meetinstrument. Uit de eerste uitkomsten maakt Van Geel op dat niet alleen de uitgebreidheid van de vlekken bepaalt hoe ernstig de aandoening is, maar ook het huidtype, de locatie van de plekken én de reacties uit de omgeving. Dit is een belangrijk inzicht dat dr. Van Geel meeneemt in het internationaal overleg.

Verder in Spotlight!
In het recent verschenen ledenmagazine van VItiligo.nl, het blad Spotlight! vertelt Nanja van Geel meer over de ontwikkeling van het nieuwe scoresysteem. Het blad viel op 22 december bij de leden op de mat. In dit extra dikke nummer stond ook het verhaal van de Zeeuw Leo Pekaar, die in de judo-kleedkamer openhartig laat zien hoe zijn vlekken eruit zien, en een artikel met uitleg over de online activiteiten van Vitiligo.nl. Dat gaat onder meer over het verschil tussen de openbare en besloten Facebook-pagina van Vitiligo.nl en het account op Instagram, dat wordt beheerd door vrijwilliger Chris Herben. Hij zoekt nog versterking bij dit werk. Interesse? Mail hem dan op chris@vitiligo.nl.

Spotlight! nr 1 2017: Acceptatie en weerbaarheid

Spotlight! nr 1 2017: Acceptatie en weerbaarheid

In dit nummer van Spotlight! een groot artikel over tools die je kunnen helpen je vitiligovlekken te accepteren en je weerbaarheid te vergroten. Het is bekend dat een huidaandoening als vitiligo zo belastend kan zijn, dat het grote impact krijgt op iemands leven. Het gebeurt nogal eens dat mensen onzeker en angstig worden, binnen blijven of zelfs psychische problemen ontwikkelen. In dit artikel informatie over een online hulpprogramma van het AMC, de aanpak van kindercoach Roosmarijn die in 2016 op de ledendag was, en het verhaal van Martijn Dethmers die op de ledendag 2017 zo aangrijpend vertelde over zijn innerlijke strijd.

Verder in dit nummer: een artikel over de mogelijke effecten van een kuur aan de Dode Zee, het eigen verhaal van Judith Noordzij (die op de cover staat), en een heleboel reacties op de vraag: een tatoeage of niet?
Nieuwsgierig geworden? Download hier het hele nummer Spotlight! nr 1 2017.

De nieuwe Spotlight! thuis ontvangen? Word lid van Vitiligo.nl voor slechts 26 euro per jaar, dan steun je het onderzoek naar vitiligo, krijg je 4x per jaar een nieuwe Spotlight! en kun je gratis deelnemen aan ledendagen. Meld je meteen aan!