Contact

Vitiligo.nl

Postbus 87956

2508 DJ  Den Haag

Rekeningnummer: NL49RABO 0155735195
(BIC code is RABONL2U)

KvK nummer: 40536823

Voor algemene informatie over vitiligo e-mail naar: info@vitiligo.nl
Voor belangrijke zaken rondom de vereniging e-mail naar: voorzitter@vitiligo.nl
Voor alles rondom communicatie e-mail naar: communicatie@vitiligo.nl
Voor administratieve zaken e-mail naar: secretaris@vitiligo.nl
Voor vragen over vrijwilligers (werk) e-mail naar: vc@vitiligo.nl
Voor financiële zaken e-mail naar: penningmeester@vitiligo.nl
Voor vragen over de website e-mail naar: ict@vitiligo.nl

Volg ons ook op Twitter of op Facebook

Subsidie wordt ontvangen van het ministerie van VWS, CIBG.