Zelfbruinende- en camouflagemiddelen kunnen worden ingezet bij patiënten met vitiligo om huidverkleuringen en/of gedepigmenteerde vlekken minder op te laten vallen. Maar welke specifieke ervaringen hebben zij eigenlijk bij het gebruik van die middelen? Hierover is slechts weinig bekend. Zijn ze tevreden of niet? En waarom dan? Zijn er aanvullende wensen en wat zijn die?

Om antwoord op dit soort vragen te krijgen, heeft de opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht een digitale vragenlijst opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met het Nederlands Instituut van Pigmentstoornissen (SNIP) in Amsterdam. Met de verzamelde resultaten hopen de onderzoekers adviezen over zelfbruinende- en camouflagemiddelen in de toekomst beter af te stemmen op de wensen van patiënten met vitiligo.

Tot eind april kan de enquête nog worden ingevuld via de link https://nl.surveymonkey.com/r/FHHGN2V. Het onderzoek bestaat uit 49 vragen, naar verwachting neemt het invullen ervan zo’n 25 minuten in beslag. Dit is afhankelijk van de eigen ervaring met zelfbruinende- en/of camouflage middelen.

—————————————–

Achtergrondinformatie:

Nadie van Beek is studente Huidtherapie aan de Hogeschool Utrecht. In het kader van haar afstudeeropdracht zal zij een deel van de enquêtegegevens verwerken in een verslagvorm. Die worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De resultaten van de enquête worden mogelijk gepresenteerd op bijeenkomsten voor huidprofessionals en in publicaties, ook dit gebeurt anoniem.