Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Psychosociale factoren

Patrick Kemperman over psychodermatologie…

Al langere tijd is bekend dat huidziekten kunnen samengaan met psychische klachten. Zo kan stress van invloed zijn op de huid. Maar andersom kan een huidziekte ook stress geven. Het gevolg is dat veel patiënten psychische klachten kunnen ontwikkelen die samenhangen met hun huidaandoening. Dit noemen we psychodermatologie, een heel breed vakgebied dat raakvlakken heeft met zowel de psychologie als de dermatologie.

Zo kan ook vitiligo invloed hebben op het dagelijks functioneren, en iedereen gaat hier verschillend mee om. Een deel van de patiënten heeft de huidaandoening bijvoorbeeld kunnen accepteren, terwijl een ander deel de neiging heeft de huidaandoening juist te verbergen. Het is voornamelijk de laatste groep die uiteindelijk meer psychische klachten ontwikkelt als angsten, spanningen en depressieve gevoelens. Ook kunnen door de zichtbaarheid van de huidaandoening patiënten sociale stigmatisatie (jezelf anders voelen dan anderen, je bekeken voelen) ervaren. Het ervaren stigma heeft een grote impact op het psychisch functioneren.

Signaleren en bespreekbaar maken van deze psychische klachten is belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld vragenlijsten die inzicht kunnen geven in de problemen die patiënten in het dagelijks leven ervaren. Deze vragenlijsten kunnen al pijnpunten aan het licht brengen voordat iemand in gesprek gaat met zijn of haar dermatoloog. Op welk vlak zou iemand bijvoorbeeld extra ondersteuning door een psycholoog kunnen gebruiken?

De psychologische begeleiding is afhankelijk van waar iemand tegen aanloopt, maar de meeste huidpatiënten die doorverwezen worden naar een psycholoog hebben moeite met de acceptatie van hun ziekte. Maar ook kunnen depressieve gevoelens, angstklachten of schaamte spelen. Een psycholoog kan hierin begeleiden. De oorzaak kan de psycholoog niet wegnemen, maar er kunnen wel handvatten worden aangereikt hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan, zoals mensen die je aanstaren.

Herkent u psychische klachten door uw vitiligo?
Uw huisarts of dermatoloog kan u met een psycholoog in contact brengen.


Patrick Kemperman
is dermatoloog met onder andere psychodermatologie als aandachtsgebied.

Hij werkt in het Amsterdam UMC (SNIP) en in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

nl_NL