7 oktober 2012 ledendag: Diagnose vitiligo. Wat nu?

7 oktober 2012

Bijna 200 vitiligopatiënten kwamen bij elkaar op de ledendag 2012 van Vitiligo.nl, in Wassenaar. Centraal stond de vraag: Diagnose vitiligo, wat nu?

Vier deskundige dermatologen presenteerden hun visie op de voor- en nadelen van de beschikbare behandelingen, van lichttherapie tot blaardaktransplantatie. Er werden heel wat vragen gesteld en beantwoord.  Daarnaast was er volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Om te zorgen dat de deelnemers aan de dag het lachen niet verging, was er – voor wie dat wil en wie wil dat niet? – een lachworkshop. ‘Lachen geeft positieve energie en is goed voor humeur en gezondheid’. Het werd een vrolijke afsluiting van een interessante middag.

De aanwezige kinderen met vitiligo hadden intussen hun eigen feestje op een bovenverdieping van het hotel. Zij kregen een workshop trommelen en een workshop make-up en styling. Bovendien was er een kringgesprek met dermatoloog Inka Nieuwenboer-Krobotova en Lianne Wijngaards, die aan het BNN-programma ‘It gets better’ heeft meegedaan. Met hen werd openhartig gepraat over de impact van vitiligo op jonge leeftijd.

Conclusie van de dag: voorlopig kunnen we er weer even tegen!