Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Contact en adres

Vitiligo.nl

Postbus 87956

2508 DJ  Den Haag

Rekeningnummer: 155735195 (Rabobank)

IBAN code = NL49RABO 0155735195
BIC code is RABONL2U

KvK nummer:    40536823

RSIN nummer:   8146.24.698

Voor algemene informatie over vitiligo e-mail naar: info@vitiligo.nl
Voor belangrijke zaken rondom de vereniging e-mail naar: voorzitter@vitiligo.nl

Voor alles rondom uw lidmaatschap e-mail naar: ledenbeheer@vitiligo.nl
Voor alles rondom communicatie e-mail naar: communicatie@vitiligo.nl
Voor administratieve zaken e-mail naar: secretaris@vitiligo.nl
Voor vragen over vrijwilligers (werk) e-mail naar: vrijwilliger@vitiligo.nl
Voor financiële zaken e-mail naar: penningmeester@vitiligo.nl
Voor vragen over de website e-mail naar: ict@vitiligo.nl

(subsidie wordt ontvangen van het ministerie van VWS, CIBG.)

nl_NL