ANBI-status brengt voordelen

ANBI-status brengt voordelen

De LVVP heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status verkregen. Dit houdt in dat de vereniging nu officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Dat heeft fiscale voordelen voor donateurs.

De voordelen treden voornamelijk op bij schenkingen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting als het een gift ontvangt. Bovendien mogen donateurs hun geldelijke bijdrage aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor onze leden interessant om te weten.

De LVVP is in 2012 geconfronteerd met een flinke bezuiniging op de jaarlijkse subsidie die patiëntenverenigingen ontvangen. Toch willen wij doorgaan met het organiseren van ledencontactdagen, informatiebijeenkomsten, de belangenbehartiging en het uitgeven van een kwartaalblad voor mensen met vitiligo. Mocht u ons willen steunen, dan zijn wij daar enorm blij mee, en dankzij onze ANBI-status kan het in elk geval fiscaal voordelig.

Meer informatie over ANBI