Vitiligo.nl gaat meer regionale activiteiten opzetten. Dit heeft het bestuur besloten op basis van de uitkomsten van de ledenenquete. Daaruit bleek onder meer dat een centrale ledendag niet ideaal wordt gevonden.

Tijdens de algemene ledenvergadering begin mei presenteerde het bestuur de resultaten van de digitale enquête, die begin dit jaar is uitgezet onder ongeveer duizend van de 1350 leden. Ruim 250 leden namen de moeite om de vragen te beantwoorden. Daaruit bleek duidelijk dat de jaarlijkse ledendag in het midden van het land voor lang niet alle leden haalbaar is. Veel mensen uit het zuiden en noorden spraken de voorkeur uit voor regionale activiteiten. Het bestuur neemt deze opmerkingen ter harte en heeft het programma meteen aangepast.

Minder ledendagen, meer in de regio

De grote ledenontmoetingsdag zal vanaf nu nog maar eens in de twee jaar worden gehouden. In de andere jaren gaan we de regio in met informatiebijeenkomsten en ledenontmoetingen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Op die bijeenkomsten worden leden bijgepraat over de meest recente onderzoeksresultaten met betrekking tot vitiligo. Ook worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. De komende periode gaat het bestuur deze programma’s concreet invullen. Houd onze Facebook-pagina, het magazine Spotlight! en deze website in de gaten voor updates.

Enquête gemist?

Heb jij de enquête gemist, dan hoor je wellicht tot die paar honderd leden van wie we nog steeds geen e-mailadres in de administratie hebben. Wil je nog graag iets kwijt aan het bestuur of wil je in de toekomst niets meer missen? Stuur dan een mailtje aan info@vitiligo.nl en zet in de onderwerpregel: ‘e-mailadres’. Dan mis je voortaan iets meer. In je mail kun je ook je feedback kwijt: wij zijn er blij mee! Er zijn natuurlijk ook vrijwilligers nodig om te helpen bij de regionale activiteiten. Via dit mailadres kun je je ook daarvoor aanmelden.