Vitiligo.nl zoekt een vrijwilliger die wil helpen met het verkopen van advertenties voor het ledenmagazine Spotlight!

Tot nu toe heeft het blad maar één advertentie (op de achterpagina), maar zeker nu het blad van 20 naar 24 pagina’s is gegaan (sinds december 2017), is er ruimte voor meer adverteerders. Tegelijkertijd kan dit blad een interessant medium zijn voor organisaties die zich richten op mensen met huidaandoeningen en/of vitiligo. Die advertenties kunnen interessant zijn voor onze leden en ten slotte kan Vitiligo.nl op deze manier waardevolle extra inkomsten genereren. Zo kan de contributie laag blijven.

Dit houdt het vrijwilligerswerk in
Het acquisitiewerk houdt in dat er gericht potentiële adverteerders worden benaderd om de verschillende opties voor adverteren onder de aandacht te brengen. Dat wordt gedaan in nauw contact met het bestuur en de redactie. Zij kennen eventuele adverteerders, maar ook de regels voor het adverteren en de tarieven. Bent u of kent u iemand die het in zich heeft om advertenties te verkopen en hier regelmatig een paar uurtjes voor over heeft? Stuur dan een mailtje aan onze voorzitter Paul Monteiro via voorzitter@vitiligo.nl. Hij kan je nader informeren. Hiermee kun je Vitiligo.nl een enorm plezier doen, en andersom kan het vrijwilligerswerk ook voor jou persoonlijk wat opleveren. Lees het artikel dat hierover in de laatste Spotlight! stond.