Stapsgewijs neemt de kennis over vitiligo toe

8 Spot light! 9 Spot light! TEKST: ARNOUD KLUITERS FOTO’S: SHUTTERSTOCK, AMSTERDAM UMC EN ARCHIEF ANNELIES LOMMERTS zijn redelijk teleurstellend. Ze werken niet of niet volledig; dit kan per persoon variëren. Of we zouden als alternatief een hogere dosis ervan moeten inzet- ten. Maar daarvoor betaal je dan een prijs in de vorm van ongewenste bijwerkingen.” 48 genen Toch is de hoop op een oplossing zeker niet ver- dwenen, zei collega Albert Wolkerstorfer tijdens de volgende presentatie. “Inmiddels hebben weten- schappers 48 genen ontdekt die voor een groot deel met het immuunsysteem hebben te maken en voor een kleiner deel met de pigmentcellen.” Ze zijn hierdoor te weten gekomen dat de wissel- werking tussen het immuunsysteem en pigment- cellen waarschijnlijk bepalend is voor het ontstaan van vitiligo. “Naar verwachting komen we in de nabije toekomst nog veel meer te weten over de genen en daarmee over het e ! ect ervan.” Hij slaat een brug met de praktijk. “De huidige gene- ratie crèmes werkt niet op de pigmentcel zèlf door, maar remt slechts de werking van ons immuun- systeem. Deze crèmes onderdrukken dus alleen de verstoorde afweerreactie waarmee bij vitiligo de pigmentcellen kapot worden gemaakt.” Een volgende generatie crèmes zal wel een stap verder gaan. “Ik verwacht dat die middelen het e ! ect van UV-licht gaan nabootsen. Ze gaan op die manier rechtstreeks de pigmentcellen stimuleren. Maar eerst moeten we precies weten hóe mensen bruin worden. Dat weten we nog altijd niet exact. Het is een ingewikkeld proces, ongeveer 250 stofjes en verschillende cellen in het lichaam zijn erbij betrokken.” Zo’n 250 leden bezochten op 6 oktober de ledendag van Vitiligo.nl in Amsterdam.Thema was dit keer ‘Wetenschap en onderzoek’ , een invalshoek waarmee de verschillende uitgenodigde sprekers goed raad wisten. Hier (en op pagina 16) een impressie van hun presentaties. Stapsgew ij s neemt dekennis over vitiligo toe “W aarom stonden we vijftig jaar geleden al wel op de maan, maar lukt het nog steeds niet om vitiligo te genezen?” Met die prikkelende vraag beet Marcel Bekkenk, derma- toloog in het Amsterdam UMC (locatie AMC), het spits af in congreszaal 4. In antwoord erop legde hij eerst uit hoe complex vitiligo is. Bij een goed werkend immuunsysteem worden infecties en overbodige celresten in ons lichaam opgeruimd. Bij een auto-immuunziekte daarentegen keert het eigen verdedigingssysteem zich hier juist tegen. Dan worden de goedwerkende cellen opgeruimd of ontstaan er ontstekingsreacties bij het opruimen van overbodige cellen. Dit kan leiden tot schade aan een of meer meerdere orga- nen, aan gewrichten, zenuwen of de huid. In totaal bestaan er ongeveer tachtig auto-immuunziekten. “Sommige mensen dragen zo’n ziekte met zich mee zonder dat die zich ooit openbaart. Bij anderen ontvlamt deze vroeger of later alsnog, bijvoorbeeld als reactie op hevige stress. In het geval van vitiligo valt het eigen verdedigingssysteem de pigmentcel- len aan.” Soms speelt een erfelijke component een rol. Dit toont dat ook genetica belangrijk is voor het verkla- ren van vitiligo, al is dit slechts een deel van de puz- zel. Ook bij deze component blijven er vragen, zoals: waarom komt het voor dat slechts één helft van een eeneiige tweeling vitiligo heeft en de ander niet – of pas veel later in het leven? Verder sprak Bekkenk over de huidige behandelme- thoden, van pigmentaanmaak-stimulerende licht- therapie en pigmentverlies-afremmende crèmes tot huidtransplantaties. “Maar de resultaten hiervan De ontdekking van 48 genen biedt hoop om een verbeterd type medic ij nen te ontwikkelen ! Terugblik ledendag

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=