Als lid van Vitiligo.nl wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (alv) op maandagavond 6 mei in Utrecht.

Op deze alv worden onder meer de uitslagen gepresenteerd van de digitale enquête die dit voorjaar onder de leden is gehouden. Ongeveer 250 leden hebben deze enquête ingevuld. Daaruit kwam onder meer naar voren dat veel leden het jammer vinden dat de ledendag altijd op een centrale plaats in het midden van het land is, omdat dat toch lastig is voor mensen die in het zuiden of noorden wonen. Dit is voor het bestuur zo’n belangrijk signaal dat inmiddels al is besloten om voortaan nog maar een keer in de twee jaar een centrale ledendag te organiseren. In het tussenliggende jaar worden regionale bijeenkomsten opgezet om meer mensen de kans te geven mee te doen. Op de alv worden meer conclusies uit de enquête en daaruit voortvloeiende acties besproken.

Andere agendapunten op 6 mei zijn: terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik op dit jaar, bespreking van het financieel jaarverslag en de begroting, en (her)benoeming van bestuursleden. Uiteraard kunt u uw eigen vragen stellen in de rondvraag. De vergadering is dit jaar 18 tot 20 uur in het kantoor van PGO Support, de organisatie voor ondrsteuning van onder meer patiëntenverenigingen, aan de Daltonlaan 600 in Utrecht.

Aanmelden voor soep en broodje

Wilt u erbij zijn? Meld u dan snel aan door een mailtje te sturen aan secretariaat@vitiligo.nl, onder vermelding van ALV en uw naam en woonplaats. Aanmelden kan tot 21 april. Voor wie zich vooraf aanmeldt, staan vanaf 17.30 uur soep en een broodje klaar!
Vitiligo.nl is ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers en nieuwe bestuursleden. Wilt u zich inzetten voor onze vereniging? Kom dan ook naar de alv en/of stuur een mailtje naar onze vrijwilligerscoördinator Anne-Marie Brouwer: anne-marie@vitiligo.nl. Zij vertelt je graag meer over alle mogelijkheden. Uw inzet, op welk vlak dan ook, wordt enorm gewaardeerd.