Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

ALV 2020

Alhoewel tot 20 mei 2020 in ieder geval grotere bijeenkomsten verboden waren i.v.m. de Covid 19 maatregelen, is het thans weer mogelijk om een Algemene Leden Vergadering te organiseren, met inachtneming van de anderhalve meter afstand regel.

Op de fysieke algemene vergadering zullen in ieder geval de voorzitter en voor zover mogelijk de overige bestuursleden aanwezig zijn.

Omdat een fysieke vergadering vereist is, biedt het (louter) elektronisch vergaderen geen uitkomst.

Gelet de beperkende maatregelen en beperkte ruimte op de locatie bij PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht kan slechts een gering aantal leden de ALV bijwonen. Wilt u de vergadering bijwonen, dan verzoeken wij u zich vóór 22 juni a.s. aan te melden. U kunt dit doen via een mail naar voorzitter@vitiligo.nl

Agenda ALV

20.15 uur – 20.45 uur Opening met een terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik 2020 
20.45 uur – 21.10 uur Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
21.10 uur – 21.15 uur Kascontrolecommissie 
21.15 uur – 21.20 uur Aftredende/aantredende en (her)verkiezing bestuursleden                                      
21.20 uur – 21.30 uur Gelegenheid tot stellen vragen en sluiting                                 

Locatie

Klik hier voor grotere afbeelding. Daltonlaan 600,3584 BK Utrecht
nl_NL