Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Nieuws februari 2021

Net als veel andere (patiënten)verenigingen heeft Vitiligo.nl last van de coronaperikelen, maar we staan niet stil, integendeel. De crisis maakt onze rol alleen maar nog duidelijker, helpt onze focus helder te krijgen en stimuleert digitale processen. Onze bestuursvergaderingen zijn afgelopen periode (zoals door ons gepland) online doorgegaan, voorstellen zijn besproken en besluiten zijn genomen.

We hebben stappen gezet om te inventariseren bij de leden wat corona met ze heeft gedaan, wat zijn ze nu tegengekomen? Wat we zijn blijven doen, is voor leden en niet-leden relevante informatie verzamelen, selecteren en vragen beantwoorden. Ons motto luidt dan ook: we moeten goed dicht bij de leden blijven, goed horen wat zij doen.

We hebben ons de tijd gegund om samenwerkingsverbanden onder de loep te nemen en plannen gemaakt om, zodra het weer mogelijk is, gezamenlijk met onze partners meer naar buiten te treden.

Hiervoor is het nodig om strategisch na te denken over bestaande en toekomstige partners met name als het gaat over belangenbehartiging.

We staan te trappelen van ongeduld om weer evenementen voor onze leden te organiseren: de aanzet hiervoor is reeds gemaakt. Het bestuur van Vitiligo.nl grijpt alle kansen aan om nu al voor in het najaar een bijzondere ledendag te organiseren. Een dag waar u de laatste medische informatie van de pigmentspecialisten kunt verwachten, maar ook een dag met ontspanning. (Per slot van rekening hadden we vorig jaar uitbundig ons 30 jarig bestaan willen vieren).
Kortom, we hebben niet stilgezeten, maar de afgelopen maanden nuttig gebruikt.

Laten we ervan uitgaan dat we samen deze crisis goed kunnen doorstaan en elkaar over enige maanden spontaan kunnen begroeten.

Nog even volhouden.

Namens het bestuur,

Paul A. Monteiro

Voorzitter