Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Samenwerking met De Haagse Hogeschool

Sinds vele jaren is onze voorzitter Paul Monteiro een vaste spreker in het eerste semester van de opleiding Huidtherapie aan de Haagse Hogeschool. De komende jaren gaat de samenwerking tussen de hogeschool en Vitiligo.nl verder geïntensiveerd worden.

In zijn hoorcollege neemt Paul Monteiro de studenten mee in zijn ervaring met vitiligo en de huidige stand van zaken in behandeling en onderzoek. Met zijn schat aan kennis en ervaring is hij een vaste waarde geworden in het eerste jaar van de opleiding. Door deze goede samenwerking hebben we sinds enkele maanden gesprekken kunnen voeren met de Haagse Hogeschool om te onderzoeken of de studenten in hun 3e en 4e jaar van de opleiding Huidtherapie een onderzoeksopdracht kunnen uitvoeren voor Vitiligo.nl. Binnen deze opleiding krijgen de studenten kennis over de (afwijkingen van) de huid en het lichaam. Hoe kun je een huidaandoening het beste behandelen? Medische kennis kunnen de studenten toepassen in de praktijk en ze leren hoe je moet omgaan met schaamte of verdriet van je patiënten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel de mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënten. 

Voor hun 3e of 4e jaar onderzoeksopdracht heeft Vitiligo.nl diverse onderwerpen benoemd waarbij de inzet van de studenten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kennis of het inwinnen van informatie. Zo zullen de onderwerpen een zeer divers karakter hebben en vanuit zowel literatuur- als praktijk gericht ingestoken zijn.
Inmiddels is het eerste onderzoek afgerond en opgeleverd door de studenten. Het onderwerp richtte zich op de mogelijke tekorten van Vitamine D bij vitiligo patiënten. Een mooi voorbeeld  waarbij zowel literatuur als nieuwe vragenlijsten zijn uitgezet. We hebben de studenten gevraagd om de resultaten tijdens de ledendag op 19 juni te presenteren. De aanmelding voor de ledendag gaat begin mei open.

Het plan is om de komende jaren nog diverse onderzoeken te laten uitvoeren door de studenten van de opleiding Huidtherapie.