Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur nodigt de leden van Vitiligo.nl uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2023.

Deze wordt gehouden op: 

Datum :              maandag 24 april 2023;
Locatie:              Bos & CO, Vijf Eikenweg 56 4903 RK Oosterhout
Tijdstip:             20.15 uur – 21.30 uur

Agenda:

20.15 uurOpening met een terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik 2023
Paul Monteiro, voorzitter
.
20.35 uurFinancieel jaarverslag 2022 en begroting
Ed Halmans, penningmeester
.
21.05 uur Kascontrolecommissie
Ed Halmans, penningmeester
.
21.15 uur Aftredende / aantredende en (her)verkiezing bestuursleden
Ed Halmans, penningmeester
.
21.20 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
.
21.30 uur Sluiting


Voor leden die de vergadering niet bij kunnen wonen, bestaat de mogelijkheid on-line deel te nemen aan de vergadering middels Microsoft Teams.       
Hiervoor is vooraf aanmelden via onderstaande link noodzakelijk.

            

nl_NL