Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Vragenlijst corona en vitiligo

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek naar de invloed van vitiligo op corona.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) van het Amsterdam UMC.

Ze onderzoeken wat de kans is dat mensen met vitiligo corona krijgen, hoe corona bij hen verloopt en of corona de vitiligo activiteit beïnvloedt.

Dit kan bijdragen aan nieuwe inzichten op het gebied van preventie en behandeling van vitiligo.

ALLE gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt, waardoor de verzamelde gegevens niet tot u te herleiden zijn.

De resultaten van dit onderzoek worden anoniem gepresenteerd op medische bijeenkomsten en in medische publicaties.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.