Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

ANBI-status brengt voordelen

Voor iedereen die Vitiligo.nl een warm hart toedraagt, is het goed te weten dat onze organisatie de ANBI-status heeft. Dit betekent  dat Vitiligo.nl officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, een goed doel dus, en dat heeft fiscale voordelen voor donateurs.

De voordelen treden voornamelijk op bij schenkingen. Zowel de instelling als de gulle gever wordt fiscaal beloond. Een ANBI-instelling betaalt namelijk geen erfbelasting of schenkbelasting als het een gift ontvangt, terwijl donateurs hun geldelijke bijdrage aan een ANBI mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vitiligo.nl is in 2012 geconfronteerd met een flinke bezuiniging op de jaarlijkse subsidie die patiëntenverenigingen ontvangen. Sindsdien zijn we toch zoveel mogelijk doorgegaan met het organiseren van ledencontactdagen, informatiebijeenkomsten, de belangenbehartiging en het uitgeven van een kwartaalblad voor mensen met vitiligo. Mocht u ons werk willen steunen, dan zijn wij daar enorm blij mee, en dankzij onze ANBI-status kan het in elk geval fiscaal voordelig.

Meer informatie over ANBI