Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

VIPOC 2022

Vitiligo.nl heeft als patiëntenorganisatie een prominente plek verworven. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal.
De Vitiligo International Patient Organizations Committee, (VIPOC), waar Vitiligo.nl ook actief lid van is, (voorzitter Paul Monteiro is lid van de stuurgroep VIPOC) heeft ons dan ook verzocht om als gastland te fungeren voor haar (derde) VIPOC Conference 2022 .

Wij zijn er trots op dat een dergelijk belangrijk congres waar bestuurders en vertegenwoordigers van mondiale vitiligopatiëntenverenigingen gezamenlijk met vooraanstaande internationale onderzoekers en behandelaars aan tafel zitten in Nederland zal worden georganiseerd.

Op 21 t/m 23 april zullen in Amsterdam zowel actuele onderzoeken aan bod komen als het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de patiëntenorganisaties. Ook zal een gastspreker van de EMA (European Medecine Agency) ingaan op de rol van de patiënt in een vrijgaveproces van medicijnen.

Het congres zal veel nieuwe en nuttige inzichten geven, we houden onze ogen en oren open. Kortom, de vitiligopatiënten zullen uiteraard de vruchten van de resultaten plukken.